דפי נוסחאות

דפי הנוסחאות המופיעים באתר, מצורפים למבחנים בקורסים השונים של פרופ' זיו רייך, ומטרתם ליצור מצב בו הסטודנט יגלה הבנה בחומר הנלמד ולא בלימוד הנוסחאות, אך על הסטודנט להבין את הנוסחה , את השימוש בה , את הצורך בנוסחה ולסטודנט צריכה להיות היכולת להבין כיצד להשתמש בנוסחה וכיצד לשנות את מבנה הנוסחה ולהתאים אותה במקרים מסוימים למבנה התרגיל ולפתרון הבעיה, הנוסחאות המופיעות משמשות לפתרון משוואות, דף הנוסחאות משמש כעזר ללימוד החומר במהלך הלימודים בקורסים אותם מלמד פרופ' זיו רייך וכמו כן משמשים את הסטודנטים לקראת המבחן ובזמן המבחן.

 

דף הנוסחאות המצורף לבחינה נערך על ידי פרופ' זיו רייך בשיתוף הסטודנטים בקורס הרלוונטי, דף הנוסחאות מודפס מראש על ידי מדור בחינות ומצורף לשאלון הבחינה, חשוב ביותר להשתמש להיעזר בדף הנוסחאות בזמן הסמסטר ובמסגרת הלימודים השוטפים וכמובן בתרגולים השונים וכהכנה מראש לבחינות לדוגמא.


חשוב לוודא בזמן חלוקת השאלונים כי מצורף אליהם דף הבחינות ובמידה והדף חסר יש לבקש אותו מהמשגיחים בבחינה ולדאוג לעשות זאת בדקות הראשונות של המבחן.


על דף הנוסחאות ניתן לסמן להדגיש ולצבוע נתונים חשובים וזאת במטרה שיהיה יותר נוח להשתמש בו, כמו כן ניתן להיעזר בדף הנוסחאות כטיוטה, חשיבות נוספת לדף הנוסחאות היא במטרתו הראשית כעזרה לפתרון המבחן ולכן מומלץ ביותר לקרוא היטב את השאלה ולחשוב על הפתרון ועל הדרך ולא לנסות לכתוב את הפתרון ללא עזרת דף הנוסחאות כלומר על הסטודנט להיות ממוקד בפתרון השאלה עצה ולא לנסות לזכור את הנוסחה, החשיבות היא בהבנה ולא בזיכרון של נוסחאות וזאת הסיבה כי דף הנוסחאות המצורף למבחנים של פרופסור זיו רייך הוא מפורט ביותר ומכיל בתוכו נוסחאות רבות ואפשרויות רבות של נוסחאות אותם ניתן לערוך בצורה שונה ולהתאים אותם לסוג השאלה ולמטרת השאלה, חשוב לציין כי דפי הנוסחאות אינם ארוכים באופן משמעותי ואינם מסורבלים באופן משמעותי, והסיבה לכך כי דפי נוסחאות רחבים מידי, עלולים לגרום לסטודנטים להתבלבל בין שלל הנתונים המופיעים ושלל הפרמטרים הנמצאים בדף הנוסחאות ובעצם יותר מידי פורמטים של נוסחאות עלולים לבלבל ולכן קיימת חשיבות להציג נוסחאות ממוקדות אך בד בבד מפורטות שנותנות אפשרות לפתרון רוב האופציות הרלוונטיות של השאלות וכאלה שניתן מהם ליצור בהתאמה נוסחאות נוספות


 

דף נוסחאות - מימון פרופ' זיו רייך

דף נוסחאות-חשבונאות ניהולית פרופ' זיו רייך
דף נוסחאות- חשבונאות פרופ' זיו רייך

דף נוסחאות-דוחות בחשבונאות פרופ' זיו רייך

דף נוסחאות- ניתוח דוחות כספיים פרופ' זיו רייך