להיבחן בהצלחה מובטחת - פרופ' זיו רייך, רו"ח


לפניך דוגמאות של מבחנים במקצועות פיננסים שונים כדוגמת מימון, ניתוח דוחות כספיים, חשבונאות ומיסים שחוברו ע"י פרופ' זיו רייך, רו"ח מתוך ערכת מבחנים שהוגשו מספר שנים בבית הספר לביטוח ומרכז תחום החשבונאות המכללה האקדמית נתניה.
הדרך הטובה ביותר להתכונן למבחנים היא פשוט לתרגל מבחנים ולפתור אותם. דוגמאות של מבחנים אלו ילמדו אתכם את החומר, מבנה השאלונים ומיקוד השאלות. כך תבינו מה עליכם לדעת, ותתרגלו לסוג וסגנון התרגילים שיופיעו גם אצלכם.

 

את המבחנים לדוגמא בקורסים השונים של פרופ' זיו רייך, מומלץ לפתור במספר שלבים, בפעם הראשונה בעזרת הפתרונות ולאחר מכן לנסות לפתור שוב ושוב, במטרה להגיע לשלב בו קיימת היכולת לפתור מבחן מבלי להיעזר בפתרונות השונים, ולאחר מכן יש לפתור מבחן חדש ללא פתרון, המבחנים השונים יוצרים מאגר שאלות שהופיעו במבחנים במשך סמסטרים שונים בקורסים הפיננסים אותם מלמד פרופ' זיו רייך, ובעזרת שילוב בין השאלות השונות ניתן לעשות מבחני תרגול טרם הבחינה הסופית, בזמן הלימוד למבחנים חשוב לעשות הערכה של הזמן הנדרש לפתרון המלא וכמו כן להשאיר זמן שיספיק לעבור ולעיין פעם נוספת במבחן טרם מסירתו לבוחנים.

 

במבחן הרב ברירתי (מבחן אמריקאי) אותו ניתן להוריד מדף זה ישנם מספר תשובות ויש לבחור את התשובה הנכונה ביותר, כאשר בין התשובות קיימים מסיחים שמטרתם לצמצם את היכולת לענות תשובה מידית ולהגביר את האי וודאות בנוגע לפתרון, מה שחשוב זה לקרוא את השאלה ולא להתחיל לחשוב האם יש מטרה מסוימת בניסוח של השאלה או האם השאלה מנוסחת באופן מטעה, פרופסור זיו רייך כותב את השאלות כך שהתשובה ברורה למי שיודע את החומר ונכח בכיתה, המלצה נוספת היא לא למהר, אלא לקרוא באופן איטי את השאלה ואת התשובות לשאלה תוך הבנה כי לעיתים קיימות מספר תשובות המתאימות אך יש לבחור את התשובה המתאימה ביותר וכזאת יש רק אחת, כמו כן יש להתייחס למבנה השאלה באם מופיעות שם מילים כגון: תמיד, לעולם לא, בדרך כלל, אף פעם וכדומה, יש להבין כי למילים הללו יש משמעות רבה לגבי התשובה הנכונה ויש להתייחס אליהן בכובד ראש כאשר מקבלים החלטה לגבי התשובה הרלוונטית הנכונה שכאמור יש רק תשובה אחת כזאת, מומלץ כמו כן לחשב את אומדן הזמן שנשאר ולחלק אותו במספר השאלות כך שיהיו בין 5-7 דקות לכל שאלה, ובמידה וסיימנו לפתור את הבחינה ונותר זמן, יש לנצל אותו בחוכמה ולעבור שוב על אותם שאלות לגביהן לא הייתה לנו וודאות מוחלטת וכמובן במידה ואנו לא יודעים את התשובה אז יש לנחש תשובה והסיכוי שהיא תהיה נכונה יהיה לכל הפחות 25 אחוזים.

 

על הסטודנט לבחור את התשובה הטובה ביותר מבין האופציות המוצעות לו. טעות קטנה של חוסר תשומת לב לאחד המסיחים בשאלה, עלולה להיות קריטית ולעלות במספר נקודות רב מציון הבחינה. גם אם אינכם יודעים את התשובה באופן מוחלט, ישנם מספר עקרונות שיסייעו לכם לנחש באופן מושכל ולפתור את הבחינה באופן מיטבי.


ככל שתתרגלו יותר שאלונים קודמים, כך יהיו מבנה ואופי השאלות מוכרים לכם יותר. לא תהיה מופתעים ותדעו להתמודד בבטחון ובהצלחה עם המבחנים שלכם.


פרופ' זיו רייך, רו"ח

פרופ' זיו רייך, רו"ח שאלונים ותשבות