תיאור הקורסים, פרופסור זיו רייך רואה חשבון


הסילבוסים הם חלק בלתי נפרד מתיאור מהקורסים אותם מעביר פרופסור זיו רייך, הסילבוסים מפרטים את מבנה הקורס ואת התכנים השונים הנלמדים, כמו כן את מספר המפגשים, לוחות הזמנים, הרכב הציון והמטלות הדרושות, הביבליוגרפיה, והדרישות השונות בקשר לקורס ולתרגול, הסילבוס מחולק לסטודנטים בתחילת הקורס על מנת שיקבלו הבנה לגבי תהליך הלמידה לאורך הקורס והדרישות השונות.

 

פרופסור זיו רייך דואג כי לשנות מדי תקופה את הסילבוסים הרלוונטיים בקורסים הפיננסים אותם הוא מלמד ולהתאים אותם לפרקטיקה האחרונה ולרגולציה השוטפת, הסילבוסים כוללים בין היתר את הפרמטרים הבאים: שם הקורס ותיאור הקורס, שם המרצה, שעות הלימוד , הסמסטרים בהם נלמד הקורס, מספר הכיתה, דרישות קדם, מטרות הקורס ונושאי הלימוד בחלוקה פרטנית לפי מפגשים, עקרונות בסיסים ומושגיי יסוד, אתר הקורס במידה ורלוונטי ודרכי ההוראה (פרונטלי, למידה בכיתת מחשבים, פגישות אישיות וכדומה, חובות ומטלות הסטודנט, רשימה ביבליוגרפית מהשנים האחרונות תוך חלוקה לרשימת קריאת חובה ולרשימת קריאת רשות, ביבליוגרפיה באנגלית אותה חייב הסטודנט לקרוא וממנה תופיע שאלה באנגלית (שאלת חובה ) במבחן.


דגשים נוספים - כאשר קיימים מספר מרצים המלמדים את אותו קורס, יש למנות מרצה אחד שיהיה אחראי על הקורס כאשר אותו מרצה ירכז את ההוראה בקורס ואליו יפנו במידת הצורך לשאלות בנוגע לקורס ולתוכן הקורס.


כאשר קיימים תנאים מקדימים אותם חייב הסטודנט להשלים לפני הרשמתו לקורס, יש לוודא כי אכן הסטודנט עומד באותם תנאים על מנת שלסטודנט יהיה את הניסיון ואת הידע הנדרש לבסיס הקורס כאשר מבסיס זה יהיה ניתן להמשיך ולהרחיב את הדרישות ואת חומר הלימוד המועבר כך שלא ייווצר מצב בו סטודנט שאינו עמד בתנאי מקדים, נרשם ומתקבל לקורס מתקדם כאשר לסטודנט אין את היכולת הבסיסית הנדרשת לקורס המתקדם.


בקורסים פרקטיים ובסמינריונים אותם מעביר פרופסור זיו רייך, לרוב אין סילבוס אחיד, והקורס לעיתים נבנה תוך כדי ואליו מצורפים דגשים ומסלולים שונים התלויים בנושא העיקרי שאושר מראש, ולכן הסילבוסים באותם קורסים בנויים לעיתים בצורה רחבה הכוללת מאגר נושאים ומספר מסלולים אפשריים, לגביהם כל קבוצה תשויך כבר בשלבים הראשונים של הקורס


המצגות, המבחנים, חוברות התרגילים דפי הנוסחאות ושאר החומרים המופיעים באתר הם חלק מהחומרים המועברים בקורסים השונים ואין להתייחס אליהם כחומר הלימוד היחיד.


למידה מהנה
פרופסור זיו רייך רואה חשבון

פרופ' זיו רייך, רו"ח שאלונים ותשבות